Estany d'Ivars i Vilasana

Comarca:Pla d'Urgell
Coordenades: 41.680989, 0.957699

Aquest estany, que es remunta a milers d'anys enrere, és compartit pels dos termes municipals i està situat a la conca endorreica (fenomen pel qual la xarxa hidrogràfica d'una regió no desemboca a la mar, sinó que ho fa en depressions interiors on forma estanys i aiguamolls). Aquest estany era de poca profunditat i d'aigües salobrenques. Alguns estius s'arribava a assecar del tot. Tot això va canviar dràsticament amb la construcció del canal d'Urgell (1861) i la consegüent aportació d'aigües del riu Segre a la plana d'Urgell, quan es generalitzà la circulació d'aigües superficials i subterrànies de manera que l'antiga cubeta esdevingué receptora de desguassos de regs de conreu d'aquesta i d'altres zones circumdants. Aquest fet va comportar un gran augment del cabal de l'estany, que es va convertir en un dels més grans de la Catalunya interior, amb 135 hectàrees de superfície i unes dimensions màximes de 2.500 metres de llargada, 800 d'amplada i una profunditat de 3,8 metres.

L'estany va ser dessecat el 1951 en contra de l'opinió popular amb l'excusa que eren aigües poc salubres i que provocaven epidèmies. A finals del 2002 i principis del 2003 s'adquireixen les cent seixanta-cinc finques necessàries per a la seva reconstrucció. El primer semestre del 2005 es van acabar les obres i els treballs de condicionament de la zona lacustre. Posteriorment, es va iniciar l'emplenament, que es completà l'any 2009. Situats a la zona d'informació de la banda d'Ivars, podem llegir un text de Joan Bellmunt (Puiggrós, 1950) que ens certifica quins usos en feien els pagesos de la contrada.