Plaça del Mercadal


Municipi:Reus
Comarca:Baix Camp

El 1240, ja es parlava de la vila nova sorgida a l'entorn de la plaça del Mercadal. Dóna idea de la importància del comerç que es desenvolupava en aquesta plaça el fet que el 1305 s'aixequessin queixes a Tarragona o que s'intentés obtenir del bisbe una fira anual de quinze dies el 1342. Un text d'Antoni de Bofarull (Reus, 1821 – Barcelona, 1892) ambientat pels volts del 1830 documenta la pervivència del mercat. Ramon Pallicé (Reus, 1950) hi situa una escena de la novel·la Cap de brot. Ricard Ballester, amb un poema, sintetitza la vitalitat d'aquesta plaça en dies de mercat i Antoni Correig amb un sonet l'evoca amb enyorança. Ramon Muntanyola, amb un altre, evoca la Tronada de la Festa Major, la primera notícia de la qual data del 1677. En l'actualitat se'n fan com a mínim quatre, el dia de Sant Pere i l'endemà, quan es realitza la processó. Finalment, Gabriel Ferrater, en el "Poema inacabat", ironitza sobre les capacitats econòmiques de Reus i la seva gent al llarg del temps, des de la puixança del comerç del vi i l'aiguardent, passant per l'avellana i acabant amb la indústria dels ous.

testing image

Plaça del Mercadal
Oh cor de la ciutat! Ara reposes
del desfici d’abans. El pagesam
que omplia de verdor tes grises lloses
i els mercaders: tots han plegat el ram.

Et veig com enyorant aquella gent
que del teu esplendor fàcil s’oblida;
i em sembles encongida, mig tement
de veure’t menyspreada i arraulida.

Encara tens neguits escadussers
i uns porxos –bell asil dels forasters-
per on, de tant en tant s’hi dóna un volt.
Vella, t’han jubilat i vius tranquil·la.

I els daurats murs de Casa de la Vila
són com un refrigeri pel teu dol.