En la segona part de l'obra...


Municipi:Argentona
Comarca:Maresme

testing image

En la segona part de l'obra se deté en lo valor curatiu de les aigües medicinals, tant de sa composició química com de ses propietats clínico-terapèutiques, donant-li ocasió la font propietat de la casa Ballot, per a esplaiar-se enumerant i discutint les indicacions del ferro, de qual metall, en forma de bicarbonat ferrós, n'és tan rica l'aigua de dit manantial.

La font de la casa Prats, li dona peu per a demostrar sa filiació científica al costat de l'escola microbiana, tot parlant, encara que superficialment, dels microbis de la terra que per medi de les filtracions poden infestar les aigües de dit manantial.

Acaba lo senyor Vinyeta la part mèdica de son treball amb unes notes sobre Argentona, com estació aèreo-mineral, que fan recomanable per als reumàtics, ademés de reunir grans condicions com a estació hivernal i de comptar amb lo important i ben muntat establiment de don Josep Solé.

Lo senyor Vinyeta, a més d'haver prestat un important servei a la hidrologia pàtria, ha enriquit amb son notable estudi, presentat amb gran amenitat, lo ja important catàleg de guies de Catalunya i la nostra felicitació fóra més completa si, català de cor com lo veiem per l'entusiasme que tot son treball respira, hagués estat catalana la llengua amb què l'expressa.

I ara perdoni'ns los nostres llegidors si encara que tan superficialment, nos hem atrevit a exercir de crític. Serveixi'ns d'excusa lo plaer amb què hem vist fer justícia a un poble i a unes aigües, amb les que més de dues vegades hi hem vist a les nostres filles tonificar-se i recobrar forces i colors i de qual estància en tan pintoresca terra, ne guardem molt grates recordances per les bellíssimes famílies que allí estiuegen i que amb son amable i distingit tracte, són indubtablement un dels majors al·licients de la bonica i saludable terra argentonina.