Deu fer molts anys d'açò...


Obra:Rondalles (Barcino) (p. 316-317)
Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

Deu fer molts anys d'açò que us vaig a contar. Un bastiment buscava l'entrada del port de Tarragona, una nit en què el temporal batia fortament aquelles costes, i no hi havia far per servir de guia als navegants. Era la nit santa de Nadal. Volgué Déu que a l'hora de la missa del Gall alçassen en la Seu lo salomó  amb tots los ciris encesos, y que per lo gran finestral o rosetó del temple fos vista pels pobres mariners la lluminària. Los que fàcilment haurien anat a embarrancar s'orientaren i arribaren feliçment a port, donant gràcies a Déu per aital benefici.

Diu que en recordança d'aquest fet, cada any al temps de la missa del Gall s'alçava en la Seu de Tarragona lo salomó encès fins a l'indret del rosetó, i, segons conten los vells, no fa pas molts anys que s'és perduda tan hermosa costum.