Del món quiscú a sa branca volà...


Obra:L'Atlàntida (p. 124)
Municipi:Tarragona
Comarca:Tarragonès

testing image

Del món quiscú a sa branca volà: Tùbal a Espanya

dels regnes de son pare triant el més feliç,

i a on jau Tarragona bastia sa cabanya,

sos camps i ribes fent-li records del paradís.