El cavall i la mar


Obra:Les taronges amargues (p. 38)
Indret:Port
Municipi:Vinaròs

testing image

El cavall i la mar

 

Sense pausa ni pressa va el cavall

arrossegant i arrossegant la rella

damunt la terra secament vermella

on creixen l'argelaga i el cascall.

 

¡Quina monotonia té el treball

que amb tirànica pauta es descabdella!

El ritme vell jamai no es renovella:

avall i amunt, després amunt i avall...

 

Però quan ve el diumenge —hores serenes—,

l'agrícola s'emporta a les arenes

el seu company de joies i de dol.

 

I el cavall pren el bany batent les potes

que fan escumes altes i remotes

dins la mar tota blava sota el sol.