La plaça Major de Sant Mateu és recollida...testing image

La plaça Major de Sant Mateu és recollida, amb porxos, I moren en ell set carrerons. En el seu centre hi ha una font de piló circular, amb una gran bola pètria que remata la figura d'un àngel. A la plaça dóna la façana romànica de l'església, els arcs i els capitells de la qual estan ja força deteriorades. És la part més antiga del temple –segle XIII-; la nau i l'àbsida, gòtics, pertanyen a la centúria següent, igual que la porta lateral, avui desproveïda d'escultures. També l'adornament interior de l'església –retaules, imatges, altars- ha estat destruïts. Només queda, en la sagristia, una creu processional, del 1397, finíssima peça de l'orfebreria medieval del país., i algun altre objecte de culte d'admirable qualitat. Els murs ara despullats de la parròquia de Sant Mateu foren testimonis, el 1414, de violentes controvèrsies entre frares i rabins sota la presidència de Benet XIII. I ací, davant d'un representant de Martí V, don Gil Sánchez Muñoz, successor de Pedro de Luna, va renunciar a les seves pretensions pontifícies el 15 d'agost de 1429, liquidant l'últim rebrot del Cisma.