Peníscola s'ha de veure des de terra, des de l'interior...


Obra:Aigua de mar (p. 615-616)
Municipi:Peníscola

testing image

Peníscola s'ha de veure des de terra, des de l'interior, certament, però és del mar estant que se'n pot tenir una inoblidable impressió de conjunt. El roc sobre el qual està edificat el castell forma un espadat gairebé vertical d'una incisió orgullosa i esvelta. És des del mar que hom té la sensació de trobar-se, malgrat els segles d'història abandonada i morta, davant d'un document arquitectònic ple de vida, d'una força i d'un vigor fora de l'esllanguiment corrent — encara existent.

Passàrem per sota mateix de l'espadat i navegant una mica més cap al sud arribàrem a l'entrada del portet en construcció de Peníscola, situat a migdia de la població, redossat sota la muralla, el poble i el castell. Seguint l'alterosa escullera que el tanca a llevant, arribàrem fins al fons del port i fondejàrem entre les embarcacions de pesca. Peníscola és un petit port dedicat a aquesta activitat: hi ha vaques i trainyeres i un o altre pescador petit.