E puis tornam-nos-en vers Oriola...


Obra:Llibre dels Fets (p. 352)
Municipi:Villena

testing image

433 (fragment)

E puis tornam-nos-en vers Oriola, e en la carrera haguem una poca de ravata de genets. E don Manuel venc ab nós, e per açò que els sarraïns de Villena nos havien promès hi venc don Manuel ço és que li rendrien Villena per la covinença que havien ab nós, e si ell no venia, que aitambé la rendrien de Villena que nos veniem e don Manuel ab nos; e ells no hi volgren eixir, e trencaren-nos la covinença e el sagrament de llur llei. E de Villena venguem-nos-en a Nonpot, e de Nonpot a Elx.