E nós estant en Biar enviam missatge...


Obra:Llibre dels Fets (p. 339)
Indret:Castell
Municipi:Biar

testing image

410

 

E nós estant en Biar enviam missatge als sarraïns de Villena que nós los pregàvem e els manàvem que gran matí isquessen a nós. E al matí anam lla, e ells foren-hi; e quan fom aquí tiram-nos a part ab ells que foren bé trenta dels mellors de la vila, e dixem-los com havien feita aquesta cosa de llevar-se contra llur senyor don Manuel. Però ja es fos que haguessen feita gran errada que los prendríem a mercè, e faríem ab ells que els perdonàs: car tant havia ab nós que tota res faria que nós li dixéssem. E si no ho volien fer que nós que els hauríem a fer mal per força, car ben podien conèixer que al nostre poder no es podien ells defendre; per què més valia que nós los faéssem assegurar a En Manuel, e romanessen en llur cases, e en llurs heretats que si n'havien a eixir, e havien a anar en estranya terra, on no trobarien consell, ne qui els faés be. E ells dixeren-nos que ens graïen la paraula que els havíem dita, mas per lo mal capteniment que En Manuel los faïa s'hagren ells a llevar contra ell. E dixeren-nos que tornàssem a Biar, e que a la nuit nos respondrien.