Fer una giravolta per Catí és viure el segle XV.


Obra:Proses de viatge (p. 165)
Municipi:Catí
Comarca:Alt Maestrat

testing image

Fer una giravolta per Catí és viure el segle XV. Els carrers semblen una decoració de teatre, traçada per pintor insigne: un Lleó Bakst, per exemple. Les cases presenten els seus portals de mig punt, tots en pedra llabrada, de senyorial presència. En els balcons hi ha belles balustrades de fusta molt ben treballada; altres són de ferro forjat primorosament.

I aixís baixant un carrer empinat (com tots els altres) i girant cap a l'esquerra vos trobeu davant l'església. Un temple petit de bella planta romànica, situat en una placeta silenciosa, dormida. En la paret de la Rectoria, trobem inscripcions en pedres i en rajoles ben curioses. I en l'interior, l'asombrós retaule de Jacomart!

És l'únic que autènticament es sap que siga del gran pintor renaixentista de València, obra de meravella i encant de l'ànima i dels ulls. ¡I com "en son lloc" tenen vida aquestes obres d'art! Sí, tenen "sa" vida, tota la seua vida, i tota la seua emoció magníficament sincera.

¡Que pena, vore com han desaparegut tantes i tantes joies d'aquestes! ¡Quina tristesa dona altres en el fred acoplament d'un museu, a on les portaven per a evitar llur desaparició!

Sortim de la visió pictòrica, però no es desvaneix l'emoció, que els carrers semblen d'aventura i ensomni.

Enfront de l'hostal hi ha una casa-palau, les portes gòtiques de la qual i els finestrons de fusta tallada d'hermós estil, augmenten la il·lusió de viure altres temps.