Catí, a més a més, està en ple abandonament.


Obra:Viatge pel País Valencià (p. 135-136)
Municipi:Catí
Comarca:Alt Maestrat

testing image

Catí, a més a més, està en ple abandonament. Els seus palaus gòtics s'han convertit en cafès o en vivendes camperoles. La casa de l'Ajuntament, de principis del XV, posseeix una esplèndida llotja, amb sòlides ogives, de severa estructura, i uns finestrals airosos i senzills; però està bruta i desabrigada. Una mica millor, no gaire, es troba la casa-abadia, també amb algun detall gòtic, i l'església parroquial, que conserva un retaule de Jacomart (1460) admirable. I per allà on anem, en l'estret àmbit del poble, façanes amb arcs de mig punt, finestres coronelles, blasons...