Des del segle XVI el pantà de Tibi...


Obra:Llegendes alacantines (p. 17-18)
Municipi:Tibi
Comarca:Alcoià

testing image

Des del segle XVI el pantà de Tibi, el més antic d'Europa, ha permès regar els camps de l'Horta d'Alacant. És un pantà que es rebleix de tarquim principalment per les fortes pluges de la tardor que arrosseguen gran quantitat de pedres, rames, terra i fang. Per això, per evitar que en pocs anys s'inutilitzara, cada quatre o cinc anys, se li havia de netejar el fons.

En la part baixa, la presa té dues boques. Una per on sol eixir l'aigua, i l'altra és una espaiosa galeria tapiada amb grans taulons calafatejats que havien de trencar-los a destralades per a netejar el pantà.

Per fer-ho, una persona entrava per la galeria fins arribar a la porta

de fusta que formaven els taulons; després, a colps de destral, treia la fusta, quedant les aigües contingudes per la massa endurida de fang.

Al mateix temps, des de l'esplanada de dalt furgaven amb una llarga barrina fins que aconseguien foradar la crosta de fang; aquell era el moment més perillós ja que la força de l'aigua embassada sorgia impetuosa i arrossegava, en l'embranzida, la persona que havia entrat al túnel i havia destralejat els taulons. A aquesta persona que arriscava sa vida li deien la del darrer servei.

Qui ho feia sabia que s'exposava a morir i que les possibilitats de sobreviure eren una sobre mil. Per això només s'oferia aquesta possibilitat als condemnats a mort.

El pacte era el següent: havien d'entrar al final de la galeria, trencar els taulons i excavar la grossa crosta de fang fins que notaren que començava a sorgir l'aigua, moment en què podien eixir corrent.

Com el més normal era que foren arrossegats aigües avall se'ls feien aquests oferiments: la llibertat si sobrevivia, una bossa amb cinc monedes de plata per a la família i una missa pel perdó dels seus pecats si moria.