A Santes Creus


Municipi:Aiguamúrcia
Comarca:Alt Camp

És l'edifici més notable de la plaça de Sant Bernat. Queda a mà dreta. Conté un petit claustre de datació incerta i possiblement la resta més notable de l'antic Hospital de Sant Pere dels Pobres. L'edifici conté una monumental escala i belles galeries orientades a migdia. Avui és seu de l'ajuntament d'Aiguamúrcia. En aquest espai tan recollit podem llegir un breu poema de Josep Maria Andreu (Barcelona, 1920) que lliga fe i sentiment patriòtic.

testing image

A Santes Creus

Jo sé d'un lloc, daurat de pedra antiga,
i un claustre clar, amb dolç recolliment,
on he copsat la fonda rel que lliga
el meu país, fet sang i pensament.

Fet cristià i amb saba i llum de gesta,
però amb mesura que equilibra el seny.
Així jo he vist el monestir que resta
per aclarir quin fons nodreix la testa,
quin esperit a Catalunya empeny.