E, quan açò haguem acabat, tornam-nos-en a València...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 306-307)
Municipi:Castalla
Comarca:Alcoià

testing image

360

 

E, quan açò haguem acabat, tornam-nos-en a València, e volguem demanar a l'Azeit lo dret que ens devia donar de Castalla, segons les cartes nostres. E dix-nos don Eixemèn Peris d'Arenós que no ens calia, que ell la tenia, e que ben se'n porien avenir amb ell. E nos dixem-li com ho tenia ell. E ell dix que don Garcia Peris de Castalla la tenia per ell, e que ell la'ns podia render quan que nós nos fóssem avenguts amb ell. E demanam-li qual avinença en faria. E ell dix, que en lo regne de València que en pendria menys cinc tants que no valia aquell lloc. E fo l'avinença aital, quan molt n'haguem parlat, que l'en donàssem Xest e Vilamarxant. E donam-los-li, e en aquesta manera haguem Castalla. E quan viren que nos havíem Xàtiva e Biar, rendes a nos tot l'altre regne que era de

Xúquer tro en terra de Múrcia, amb covinença que nós los havíem feita que els retinguéssim al regne e així haguem-ho tot.