Aquell hivern, Albert el va convidar uns dies a caçar...


Obra:Sense la terra promesa (p. 503-504)
Municipi:Castalla
Comarca:Alcoià

testing image

Aquell hivern, Albert el va convidar uns dies a caçar "al febrer" a la Foia Roja. ("Al febrer", en la terminologia cinegètica de totes aquelles valls i muntanyes, volia dir "a la perdiu amb perdigot" durant la segona part de la hivernada.) Mauri, seguint la tradició cassanenca i de tants altres pobles semblants, havia caçat moltes temporades amb colles d'amics del seu braç per masos i casetes, inclòs el seu de la Foia Roja. Els hi solien acompanyar alguns membres del puntet i fins algun artesà d'aquests incondicionals que es conformaven humilment a viure uns dies de camp i il·lusió cinegètica a canvi de ser, conscientment o inconscient, considerats com a convidats de segona, així com una mica criats dels altres caçadors d'estirp més elevada. Tot siga fet per amor a la cacera! Però aquell febrer posttestamentari era diferent. Ni Estelrics, ni Amorosos, ni Cardones, ni llauradors rics de la seua edat... Res del món! Amb ells no s'hi trobava; preferia la companyia discreta de Joan Garibaldi, fins i tot sentir-li exposar les seues idees "avançades" dites sempre amb aquella dolça convicció tan seua, que deixava oberta una simpàtica porta al matís, al dubte o a una rectificació lògica.