Avançat el matí, a principis d'estiu...


Obra:Els horts (p. 269)
Municipi:Xàtiva
Comarca:Costera

testing image

Avançat el matí, a principis d'estiu, la placeta dels Peixos, molt fortament diferenciades les faixes del sol i l'ombra, lluïa un joc abundós de blancs, tota clara i neta, amb aquella nitidesa de la calç; als murs, animada per un punt molt diluït de blavet, i amb el calent contrapunt de la fusta antiga de portes i porticons conservada amb aquell mirament que sol ser general en les classes populars de les viles valencianes. Era una placeta triangular, tot un costat de la qual ocupava la casa del pintor Cordellat, acompanyada en les altres dues bandes per casetes més estretes i humils, però no menys pulcres. Tres carrerons, també claríssims, li donaven per tres angles una mansa eixida, i enriquien més encara els jocs canviants de 1'aire i les clarors, de sol o penombres, segons l'hora del jorn i de l'any. Cordellat, però, mai no l'havia vista com ara. Els seus ulls, que havien descobert tantes coses en el paisatge urbá o agrari de Xàtiva, no havien evolucionat respecte de la placeta des de les primeres imatges infantívoles;

L'esguardava sempre amb els mateixos ulls de xiquet. Quan tornava dels seus viatges, en arribar a la placeta dels Peixos, era com retornar a la seua infància.