Com lo rei En Pere pres la vila de Montesa e cobrà tot lo regne...


Obra:Crònica (p. 145-147)
Indret:Castell
Municipi:Montesa
Comarca:Costera

testing image

LXXIV

 

Com lo rei En Pere pres la vila de Montesa e cobrà tot lo regne

 

Quan lo rei En Pere fo vengut e'l regne de València, no sejornà gaire ne adelità son cors, ans anà per lo regne de València ab cavallers e ab almogàvers, per plans e per muntanyes tot garnit, que no li eixien les armes del dors a ell ne a sos cavallers, e guerrejava ab los sarraïns e els tallava llurs blats e els béns de què devien viure; e recobrà gran res dels castells e dels llocs que els sarraïns tenien. E quan los sarraïns viuren que el rei menava tan fortment la guerra e els destrenyia per fam e per fet d'armes, desempararen poc a poc la terra e recolliren-se tots en una vila molt forts qui ha nom Montesa, qui és e'l regne de València, que havien tenguda tota via sarraïns paliers, mas eren-se alçats contra el rei; e havia-hi bé trenta mília hòmens d'armes, sens femnes e enfants.

Quan lo rei sabé que tots los sarraïns de la terra, ço és a saber la major partida, se foren mesos en la vila de Montesa e que eren aquí molt apoderats e feïen gran mal en la terra, lleixà tota l'altra terra que els sarraïns tenien e anà assetjar ab grans hosts, que hac fetes justar, la vila de Montesa. E bastí ginys e trabuquets qui traïen en la vila, e combateren la vila nuit e jorn molt enfortidament. E els sarraïns faïen grans eixides defora ab cavallers e ab sirvents, e ferien en la host; e els cristians ferien en ells e metienlos-ne tro en les portes de la vila. E així faïen grans torneigs cascun jorn e morien-hi molts sarraïns, e dels crestians atresí. [...]

 

Quan los sarraïns del castell e de la vila viuren que la mola fo perduda e que tot llur fet era perdut, reteren-se al rei a tota la sua volentat afer. E el rei entrà en la vila, e pres tot lo tresor e la roba, e pres tots los sarraïns e fóu-ne ço que li plac.

Quan los sarraïns qui tenien los castells e'l regne de València malgrat del rei, saberen que Montesa era presa, reteren los castells al rei e desempararen la terra. E així lo rei En Pere cobrà lo regne de València que els sarraïns havien pres, ab gran esforç e per gran ardiment d'armes; e establí los castells molt bé e poblà la terra de cristians.

E puis lo rei torna-se'n en la ciutat de València, e sejornà e delità son cors, que ben ho havia mester, que molt havia treballat.