Arribaren al castell. La successió de finestres...


Obra:Els horts (p. 150-151)
Municipi:Xàtiva
Comarca:Costera

testing image

Arribaren al castell. La successió de finestres, arcades, baranes, replanells i terrats, oferia innombrables miradors per disfrutar als quatre punts de l'horitzó els paisatges impressionants que emmarcaven la fortalesa, tota ella construïda damunt la cresta mateixa de la muntanya; paisatges èpics o virgilians, de serralades per unes bandes, de llunyans i suaus conreus per altres. L'altitud del lloc, donant més verticalitat a la visió, descobria millor les barrancades fondes de la serra veïna, els abismes agraonats pels bancals del seca, de garrofers turmentats i anèmics ametlers. Això per una banda; que, per l'altra, també la vall oferia un dibuix més perfecte, encara que més llunyà, millor retallats els rectangles dels guarets de la Costera de Ranes, amb els sienes i els vermells de la terra molsa alternant enmig dels verds foscos i frondosos dels horts de tarongers o els altres verds més tendres i clars, més llisos, de les hortes polides. I els poblets clars, alegrant com pomells de veles blanques aquella mar de verdors.