Miramar (fragment)


Obra:Primerenques, dins Poesia completa (p. 96-97 i 100)
Indret:Miramar
Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca

testing image

Miramar (fragment)

 

Com àguila qui posa son niu damunt l'abisme,

a on sos fills, nodrint-se d'espai i d'heroisme,

dins la blavor altíssima s'afanyen a volar,

així l'ànima augusta qui prop del cel vivia

dins les augustes penyes hi va posar un dia

el niu de Miramar. [...]

 

Regne d'Amor! Estendre la Idea beneïda,

donar-la a tots els pobles, vessar l'ardenta vida

assaonant la terra pel fruit que Déu recull...

Aquest lo desig era que Miramar fundava,

desig d'amor vivíssim que sense fi brollava

del cor de Ramon Llull. [...]

 

Alça't figura immensa, ferida, no eclipsada;

alça't, apòstol, savi, màrtir, poeta, sant!

Ton pedestal bellíssim serà l'Illa daurada...

L'enveja desarmada

davant ta nova glòria s'inclina tremolant.