I en aquell temps impetrà lo dit reverend mestre...


Obra:Vida coetània (p. 40)
Indret:Miramar
Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca

testing image

I en aquell temps impetrà lo dit reverend mestre, del dit senyor rei, ésser edificat un monestir en lo regne de Mallorques, ben dotat de possessions, en lo qual posquessen viure tretze frares qui apreguensen la lengo morisca per conevrtir los infeels, als quals tots anys fossen dats cinc-cents florins d'or per llur sustentació.