La cambra en què un dorm...


Obra:L'illa de la calma (p. 430)
Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca

testing image

La cambra en què un dorm, a l'hostal, és petita, neta i sota teulat. Hi ha els sants que hi ha d'haver, per les parets corresponents; aquell rentamans tan escàs, que un se les ha de rentar d'una a una, perquè totes dues no hi caben; calaixera, amb els seus calaixos, i una finestreta tan xica, que se n'ha de dir de busto, perquè no hi cap mes que el busto.

La finestra és xica, però la claror és tan claror, en aquesta illa, que amb una escletxa ja en té prou per enviar a dintre la cambra una d'aqueixes llançades tan violentes de llum, que són el goig del local i la carretera de les mosques, i com que no hi pot haver finestró que no en tingui alguna, d'escletxa, la claror us entra al vostre llit, i les mosques no volen ésser menys, i, per no tenir controvèrsia, el millor que es pot fer es llevar-se.