La platja és baixa i de profunditats diverses...


Obra:Tres guies (p. 197-198)
Municipi:Pals

testing image

La platja és baixa i de profunditats diverses que són d'assenyalament incert. Excepte els dies de gran calma—i encara! — l'atracament a la platja és difícil i perillós: s'ha d'ésser molt pràctic del país per a desembarcar-hi sense conseqüències desagradables. En el curs de tota la seva extensió submarina es produeixen per la força dels corrents i dels temporals bancs de sorra que són anomenats secs, bancs que varien de forma, d'altura i de posició segons les ressaques, els vents i els corrents. Hi ha un senyal gairebé infal·lible per a fixar la presència d'un d'aquests bancs: sempre que a la platja s'observa que la sorra fa una punta sobre el mar, i es dibuixa, per tant, un petit engolfament, es que davant hi ha un banc submarí.

Les cartes marines donen profunditats fixes; no cal dir que aquesta precisió és purament il·lusòria i que cada any les xifres de sondatge, si tinguéssim propensió a l'exactitud, s'haurien de revisar. Per això és aconsellable — els dies de boira és absolutament indispensable — de passar al llarg de la platja i donar aigua a l'embarcació per a evitar els rompents i els encallaments. De totes maneres, la platja de Pals — i, al golf de Roses, li passa el mateix — no té profunditats fortes, i això explica per què el mar en aquests paratges s'infla desmesuradament.