I encara es pot tenir un quart moment...


Obra:El meu país (p. 694-695)
Municipi:Pals

testing image

I encara es pot tenir un quart moment: però, aquest, el Pedró no l'ofereix, perquè la muralla de la vila l'obstrueix. Per veure tota la part de migdia del paisatge, tot el vessant de les aigües del coll de Palafrugell, s'ha de pujar al mirador de la residència del doctor Pi i Figueres. Llavors apareix un país de camps cultivats i de fosques pinedes, més aspre, més pobre, més sec que el dels moments anteriors, però que en certa manera el complementa divinament.

Ja he dit que aquest turonet del Pedró de Pals és un dels llocs sagrats d'aquest país —un lloc de condensació d'una gran quantitat d'esperit.