A quatre o cinc quilòmetres al nord de Palafrugell...


Obra:El meu país (p. 691)
Municipi:Pals

testing image

A quatre o cinc quilòmetres al nord de Palafrugell, sobre la carretera de Viladamat, hi ha Pals, nom que ve del llatí palus, estany. És una població típica de l'època de l'Empordanet lacustre — ple d'aiguamoixos i de closes fangoses —, durant la qual calgué edificar els pobles sobre els pujols esventats, que es consideraven més nets de miasmes i adequats perquè la gent no visqués permanentment en el fang. Hi ha altres pobles, a l'Empordà, que tenen el mateix origen: Castelló d'Empúries, Bellcaire, Vilanova de la Muga, Sant Iscle, El Far. Són pobles que fan un gran efecte, perquè, posats com estan sobre un sòcol, tenen visualitat i quan hi passeu a prop sembla que us els serveixen amb safata. En aquest sentit, Pals té una personalitat extraordinària i no n'hi ha d'altre, a la comarca, que s'hi pugui comparar.