I com lo lleny armat fou partit de Barcelona...


Obra:Crònica I (p. 218-219)
Municipi:Palamós

testing image

I com lo lleny armat fou partit de Barcelona, En Ramon Marquet i En Berenguer Maiol feren recollir tothom, i armaren setze galeres que hi havia adobades. I lo lleny armat trobà l'almirall en la mar; i con l'almirall hagué vista la lletra d'En Ramon Marquet i d'En Berenguer Maiol, ell féu la via del cap d'Aiguafreda; i de nit ell pres terra a les Formigues, i aquí ell donà part a la nit. I hagué ordenat amb totes les sues galeres que cascuna galera tengués tres fanals aparellats: un a proa, altre al mig i altre a popa, per ço com, si les galeres del rei de França venien de nits, que tantost los fanals fossen encesos, per ço que coneguessen les sues galeres, i que los enemics se pensassen que en cascun fanal hagués una galera. E per aquesta provisió que l'almirall féu, se guanyà tot lo fet, que així com ell ho pensà, així esdevenc.

I com fou pres de jorn, l'estol del rei de França passava amb lo faró davant, i tantost com l'almirall lo veié venir, féu armar la gent; i encontinent ell tramès dos llenys armats per descobrir, i tantost tornaren i armaren, i dixeren a l'almirall que tot l'estol del rei de França era. I l'almirall féu la llur via, i mès-se entre la terra i ells; i com fou amb ells, a colp los fanals foren encesos, i van ferir en ells. I aquí veérets llances i dards volar i ballesters en taula jugar. Què us diré? Que abans que fos jorn, l'almirall los hagué desbaratats, i n'hagué cinquanta-quatre galeres, i quinze que en feriren en terra, de pisans, i setze de genoveses qui es n'anaven ja defora ensems, per paor d'açò; i no esperaren res, mas que feren la via de la mar i anaren-se'n en llur terra. I com fou jorn, l'almirall reconec les galeres i hagué vist que en terra n'havia quinze qui eren de pisans, i foren-se esfondrades en terra; i els galiots de l'almirall tragueren-ne tota la roba, i mete-ren-hi foc.