El saló del cafè — el que a Torrelles...


Obra:El carrer Estret (p. 553-554)
Municipi:Palafrugell

testing image

El saló del cafè — el que a Torrelles s'anomena «el saló de prendre» — de l'Ateneu Recreatiu és un immens local, cubital, desmantellat, amb unes enormes bigues de ferro que aguanten el sostre elevadíssim, que tant podria servir per a dipòsit de superfosfats de la Societat Anònima Cros com de magatzem d'una farinera. Sobre el llençol nu de la paret del fons, davant d'una gran panòplia amb lleixes en les quals poden veure's les ampolles de licors i de beuratges de l'actual destil·lació, hi ha un gran taulell cobert per un marbre glaçat, sobre el qual emergeix un filtre o màquina de fer cafè exprés. Darrera del mar­bre, habitualment, hi sol haver la senyora del conserge, persona rossa, grasseta i enjogassada, d'una carnositat propícia al saltironeig, les formes de la qual, vistes dins del pàl·lid to acarminat que envolta com un hàlit, constantment, la seva persona, semblen una escriptura, en lletra rodoneta, sobre un paper de color de rosa. El sòl del local, de color de plom, cimentat amb pòrtland, està en gran part ocupat per taules de marbre col·locades en files pa­ral·leles. Els diumenges, havent dinat, aquestes taules s'emplenen d'un públic benestant, moderat i satisfet: pagesos, botiguers, petits propietaris, professionals d'una o altra matèria, a part de les persones que en un o altre esglaó de la jerarquia serveixen la petita cúria de Torrelles. En aquestes hores de tarda, les parets nues de l'establiment arriben a fer-se invi­sibles, perquè el fum del tabac que emergeix de la concurrència — tabac del país, negre — les dilueix en una vaguetat espessa.

Un dels racons del gran local està ocupat per un billar anacrònic, de pota curta i de caixa massissa. Quan la llum del pàmpol verd cau damunt del drap destenyit, impregnat de guix, apareix un color d'aigua entollada i com si estigués coberta d'un cultiu de petites herbes. Les bandes de l'artefacte s'han ressecat i les boles, en topar-hi, fan un soroll sepulcral, de cosa buida i tenebrosa.