L'església, en si mateixa, té poca importància.


Municipi:Santa Pau
Comarca:Garrotxa

testing image

L'església, en si mateixa, té poca importància. És ogival i prou esvelta. Un gòtic tardà del segle XV. És una de les més esveltes de la comarca. Algunes de les claus de volta porten els escuts de Santa Pau. L'absis és vulgar. La sagristia i els altars laterals són del segle XVIII. Tota l'església última degué tenir una gran decantació cap al barroc. Havent estat depredada en la darrera revolució i guerra, ha estat emplenada de figures religioses de les fàbriques d'Olot. La façana de l'església, que per altra part no té res de particular, tindria més importància si fos possible treure d'una vegada un afegitó gòtic de ciment pòrtland encastat i perjudicial. Molts visitants es pensen que és de marbre! Es veu que quan la gent viatja perd els estreps! Ho fotografien tot, etc. És impressionant.