Una altra cosa el tenia intranquil.


Obra:Obres completes (p. 312-313)
Municipi:Riudarenes
Comarca:La Selva

testing image

Una altra cosa el tenia intranquil. Dubtava de si, arribat el moment de topar-se amb la fera, tindria prou serenitat per a apuntar-la bé i d'esperar el moment propici d'encabir els balins de la seva escopeta en una entranya vital. Tot amb tot, i vingués el que vingués, desitjava amb vehemència de gustar l'emoció d'heure-se-les amb el senglar.

Un jorn arribà a entrellucar tota la canilla empaitant-ne un a dos-cents metres d'ell. Era una llarga i vertiginosa corrua de gossos de tota mena, de tots els colors i de tots els pelatges, un llampec de boques esgarrifoses, de llengües fatigades, de queixos esmolats, de cues tenses, de lloms flexibles i de potes al galop, que deixaven una estela de matolls somoguts, de brins trinxats, de terra i pedregoleig sollevat a unglades. Innocenci era tot ulls per tal de descobrir per davant dels gossos el senglar ferotge. Envejava el company que cobria la parada de més amunt. Devia estar en aquells moments vibrant d'emoció i d'incertesa. Sobtadament, sonaren dos trets com dues canonades i un brunzir de bala esgarrifós i breu, semblant al miol d'un gat, que el somogueren de cap a peus. Va córrer viarany enllà i veié, entre uns rebrolls de bruc, un embalum grisenc, tirant a groc, un groc brut, com el que deixa la nicotina en el bigoti blanc d'un fumador empedreït. Era el cos estenallat d'un garrí salvatge. Tenia dos esvorancs sagnosos, horribles, un en la costellada i un altre en el prim del ventre. L'hereu Aspriu ha sentit, abans que res, una forta esgarrifança en pensar que una de les bales que havien fet aquell carnatge, després de passar de part a part la fera i de rebot, havia xiulat a les seves orelles. Contra una ferida d'aqueixa mena no hi havia remei. Vet ací les terribles bales explosives, fabricades pels mateixos pagesos: un tros de plom laminat i caragolat en forma de bòlid, únic projectil capaç d'aturar en sec un animal de tanta vitalitat i tanta duresa com és ara el senglar.