testing image

I d'aquesta Costa Brava
no n'ha vist el millor indret
qui no ha baixat a "S'Aguia"
i no ha apamat tot Lloret.