testing image

La fadrina de Molló

 

Si n'és una fadrina d'una aspra morenor.

A la porta de casa s'està com una flor.

Ella va blauvestida, el blau és son color.

Ella mira. Què mira? Esguard encisador,

no tiris banderilles, banderilletes d'or.

 

Ella va blauvestida, el blau és son color.

Color de genciana que trepitja el pastor.

Els camins de muntanya tots se'n pugen al bosc,

mes ara ve la broma. Mirada de foscor,

no tiris banderilles, banderilletes d'or.

 

Mes ara ve la broma i a la ribera plou.

Regalen les teulades i tot va a l'enrenou.

Si l'aigua aixafa espigues, el sol és bon senyor.

Només amb la mirada les torna a aixecar el sol.

No tiris banderilles, banderilletes d'or.

 

Ella espera. Què espera? Un ocellet d'amor.

La tarda ja s'esfulla i passa el juliol.

Si ara a l'estiu no vola, volarà a la tardor.

I a la porta de casa, esperança del cor,

no tiris banderilles, banderilletes d'or.