testing image

La cilíndrica torre, de carreus bastant regulars, amb algun dels seus merlets intacte, mig daurada pel sol, amb la vista parcial de tres dels quatre murs que defensaven el castell. A la meva esquerra, una senzilla escala. Hi ha un arc de mig punt, en qualitat d'obertura, en la part superior de la torre. Molts forats quadrats o rectangulars, de finalitat defensiva i de guaita —i qui sap si alguns d'ells s'han d'explicar per altres raons—, escampats pel doble element de la fortificació. Cel blanc, de tant esclat de llum.