Entre totes les llengües...testing image

Entre totes les llengües, la que amb més perfecció deuen saber los Minyons és la llengua pròpia de sa Pàtria, perquè lo defecte és molt més culpable, i feo per un Minyó, que té estimació; i perquè los Minyons tingan o sapian un bon modo de parlar en la pròpia llengua, és precís que los Pares, i Mestres procurian, que davant d'ells ningú parlia rústicament, vull dir, que ningú gastia expressions, o paraules grosseres, desproporcionades, i poc honestes, perquè semblants paraules queden molt imprimides en sa tendra naturalesa. També convé molt, llegir-los, o fer-los llegir les Regles pròpies de Prosoòdia, i Ortografia, que té cada llengua, perquè així seran més instruïts en la pràctica de son llenguatge. Finalment, quan ells són un poc avançats, en saber llegir, convé donar-los llibres escrits en sa llengua, que sian polits, i elegants, i fer-los notar los incisos, lo punt i inciso, los dos punts, lo accent que està sobre los mots, lo punt i final, lo punt interrogatiu, i lo punt admiratiu, etc. I ensenyar-los lo ús, i la pràctica de totes aquestes coses.