Al Camp d'Elx es parla el millor valencià...


Indret:Ajuntament
Municipi:Elx

testing image

Al Camp d'Elx es parla el millor valencià hereu de la tradició medieval de la Governació d'Oriola per motius diversos. El parlar d'Elx és una projecció contemporània del català que es parlava a Oriola: la nostra capital foral més pròxima. El primer és l'aïllament i l'alta endogàmia interna fins fa una generació. A mitjan segle XX, «anar al poble a fer el recapte» era encara una aventura, d'una hora llarga, per una carretera polsegosa si hi anaves amb el carro tirat per egua o cavall. Si un ja no tenia edat i força, per aparellar bestiar més polit o grandot, es comprava una somera quan no un ase, sempre més amanosos i dòcils. Per aquest motiu, els llauradors benestants tenien «una casa de parar al poble» o es quedaven a casa dels familiars. En casa d'una tia de sa mare va nàixer na Lidia el 1961 al carrer Velázquez, prop al barri de les Potades, al cornellal del rovellet de l'ou, perquè les llauradores que podien anaven al poble a parir no fos hi hagués alteració. Pel que fa a les que es quedaven defora algunes morien de part abans no arribés el metge en cabriol si el xiquet arribava de cul o si hi havia un malpart.

El segon motiu del conservadorisme lingüístic dels llauradors elxans és que la població descendeix —molt majoritàriament— dels repobladors catalans medievals amb una gran abundància de cognoms catalans. La quarantena de cognoms més estesos, entre els llauradors, són d'origen català en un 90%.