E, altre dia. vent: altra vegada... Arqueologia


Obra:Llibre dels Fets (p. 343-344)
Municipi:Elx

testing image

418

 

E, altre dia, venc: altra vegada ab guiatge que nós li donam, e venc ab carta dels vells de la vila quals coses nos los faríem ni quals no. E foren aquestes les coses que ells demanaven: la una que hi romasessen ab totes llurs heretats; e l'altra que tinguessen llur llei en cridar en llur mesquita; e la terça que fossen jutjats a costum de sarraïns, e que no fossen forçats per negun crestià, mas que els sarraïns los jutjassen, segons que era usat en temps de Miramamolí. E nós atorgam-los-ho, e asseguram-los que si ells havien feita neguna cosa de pesar a don Manuel, que els ho faríem perdonar a don Manuel e al rei de Castella, e que els faríem seguir totes aquestes covinences que havien ab nós. E al dia que nos iríem en Elx dixeren que ens darien la torre per nom de Calahorre, e farien ses cartes et ses covinences, e, quan nós passaríem per allí que ens atendrien totes aquestes coses.