E con lo senyor rei hac ordonat Alacant...


Obra:Crònica II (p. 52)
Municipi:Elx

testing image

E con lo senyor rei hac ordonat Alacant, anà-se'n a Elx, e posà setge a Elx, e hi trasc ab trabucs. E dins aquell temps que el setge se tenia, hac tota la Vall d'Etla e de Noetla, e Nampot, Asp, Petrer, la Mola. E hac Criveleny, que l'arrais de Criveleny se'n venc a ell e es féu son hom e son vassall. E puis hac Fava-nella, Callosa e Guardamar. Què us diré? Tant tenc assetjat Elx, que l'hac, e es reté a ell. E puis hac Oriola e lo castell, que li reté Pero Roís de Sant Cebrià, qui n'era alcaid, que el li reté con veé que la vila d'Oriola hac haüda; e hac gran raon que li retés lo castell sens colp e senes costada, que un dels pus forts castells e dels pus reials és d'Espanya; e així podets entendre aquell cavaller con féu gran bondat e gran cortesia, que així reté lo dit castell al senyor rei.