El castell, per la seva banda, té gairebé vuit-cents metres de llarg...


Indret:Castell
Municipi:Sagunt

testing image

El castell, per la seva banda, té gairebé vuit-cents metres de llarg: els arqueòlegs hi distingeixen els diversos estrats de l'obra –ibèric, romà, àrab, etc.–, però les muralles i les torres que resisteixen amb major energia són les de la Baixa Edat Mitjana i fins i tot de temps més moderns. Vist des de lluny, el castell de Sagunt és dels imponents i egregis del país. Situats en qualsevol de les seves places podem contemplar l'estupenda i variada gràcia d'un extens paisatge: les muntanyes pròximes, les valls fèrtils, la planícia d'horta i de taronger, el Mediterrani, València en la llunyania, i el poble acollit a la seva ombra.