Finalment, amb la restauració monàrquica...


Autor:Gaziel

testing image

Finalment, amb la restauració monàrquica de 1874 s'establí a tot Espanya aquell replà de relativa bonança que durà prop de cinquanta anys, fins ben entrada la primera guerra mundial —ensems que el menut i ensonyat Sant Feliu treia la grossa amb la indústria del suro. En aquest moment dolç jo vaig néixer, en el número 8 del carrer del Mai —avui rebatejat barroerament amb el nom postís de Sant Antoni Maria Claret—, el dia 7 d'octubre de l'any 1887, a les 7 del matí: tres 7 de renglera. (Aquesta xifra m'ha seguit després, fatídicament, tota la vida.) I al cap de poc temps els meus pares, el meu germà gran i jo anàvem a viure en el número 28 del carrer de la Processó, ara canviat —amb més escaiença que l'altre— pel de Joan Maragall.