Els arqueòlegs i historiadors més atents...


Obra:Homenots. Quarta sèrie (p. 405-406)
Municipi:l'Alguer
Comarca:Sardenya

testing image

Els arqueòlegs i historiadors més atents tenen l'opinió que l'illa no conegué el paleolític. Del neolític, hi ha ben poca cosa. Els descobriments d'Ercole Contu a Monte d'Accoddi ha estat una obertura sobre aquesta època. Després, apareix l'eneolític, que serà per una llarga durada la civilització més rica i memorable per a nosaltres: la dels nurags, les torres còniques que, com heu vist, condicionen i caracteritzen el paisatge de l'illa. En tenim cinc o sis mil en ruïnes.

Arqueòlegs i antropòlegs han demostrat documentalment que les costes foren habitades per gents primitives. Els cranis de les estacions són de raça mediterrània. En la vida de les tribus primitives de la costa d'aquest mar, fou la consciència de clan la força primera de llur existència. Més tard, els hebreus, atribuïren al «nom» una significació transcendent, gairebé màgica, com a conjunt de les tradicions i els lligams que fan de la tribu un poble diferenciat. Aquests clans no tingueren altre remei que ésser guerrers. S'entredevoraren ells amb ells. De vegades, potser vingueren del mar -foren pobles del mar. La presència, en la majoria d'estacions arqueològiques d'objectes de ceràmica dita de campana és de probable provinença ibèrica. Els talaiots rodons de Menorca són semblants als nurags. Conec els treballs sobre els talaiots de Menorca del professor Kesser, de Colmar, i del senyor Camps Mercadal. Són admirables. Com a expressió arquitectònica les barraques menorquines són molt acostades a la piràmide de Monte d'Accoddi. Els objectes de bronze i de marbre de les nostres estacions tenen sovint, com els de moltes illes egees, caràcters anteriors a la civilització de Micenes. Comprendreu: l'existència d'una cultura bàsica, fonamental, mediterrània, m'interessa enormement. Sospito que a vós us passa igual...

-Perfectament.

-Nosaltres -vós, jo- som ciutadans del món: la nostra pàtria és el Mediterrani, la nostra passió és el nostre poble. Tota la resta és secundària.

-El que dieu em sembla exacte.

-La civilització mediterrània. ¿és la dels nurags sards, dels talaiots de Menorca, de les estatuetes arcaiques? Ara es comença d'estudiar.