Primerament la dita reina...


Obra:Crònica (p. 32)
Municipi:Tortosa
Comarca:Baix Ebre

testing image

44. Primerament la dita reina, ab Consell de dona Sanxa de Velasco, qui era ama sua e era dona qui cabia molt en lo Consell de nostre pare, e de mossèn Ramon Cornell e de mossèn Gonçalvo Garcia e d'alguns altres qui s'esforçaven complaure a la dita reina, e encara En Bernat de Sarrià, a qui fo comanat l'infant don Ferrando, tractaren e meteren en obra, e encara se féu de fet, que el dit infant fo heretat de la ciutat de Tortosa per donació perpetual que li fon feta. E fo-li donat títol de marqués. E a fer aquesta donació donà favor l'infant En Joan, oncle nostre, qui era patriarca d'Alexandria e arquebisbe de Tarragona; e la ciutat de Tortosa defès tant com poc que no fos separada de la Casa d'Aragó. E, finalment, per grans espaordiments qui foren fets al poble de la dita ciutat e per corrupció d'alguns majorals e regidors d'aquella que en prengueren dons e serveis, consentiren a la dita donació e preseren lo dit infant per senyor natural, e, d'allí avant, senyorejà la dita ciutat tro al dia de la sua mort.