E eixí ab quatre cavallers que hi havia a una part...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 164-165)
Indret:Castell
Municipi:Morella
Comarca:Ports

testing image

137

 

E eixí ab quatre cavallers que hi havia a una part, e venc a nós quan se fo acordat, e dix-nos;

- Senyor, ¿volets haver de tot en tot Morella?

E nós dixem;

- Don Blasco, ben podets entendre que volem que nós la haja, que a nós fa, e a vós fa l'als que us havem profert.

E ell dix;

- Pus jo veig vostra voluntat que vós la volets haver, e que em proferits tant de bé, que us seguiré, e que em plau que vós l'hajats; e prec-vos d'una cosa: que, pus Morella volets haver, que em façats tanta d'amor que jo la tinga per vós, que ben és raó, que pus jo la us ret, que la tinga per vós mills que null hom del regne.

E nós responem-li que ens plaïa, e dixem-li:

- Pus així és, anem denant don Pero Ferrández, e don Atorella, e Aceit Abuceit, e els altres cavallers, e sàpien com la tenits per nós.

E ell dix que li plaïa. E anam denant ells, e ell dix que nós dixéssem primer, e nós dixem;

- Don Blasco, deïts vós que a vós fa a dir.

E ell dix:

- Senyor, vós me faés carta que, si jo prenia algun llogar de moros que fos meu; però tant és lo bé que vós me havets feit, e el que em deïts que em farets, que bé és raó que, si jo us pusc fer algun servici, que el vos faça; e és ma voluntat, que pus vós volets que aquest castell sia vostre, que ho sia e jo que ho vull, e prec-vos que vullats que jo que el tenga per vós, que major raó és que jo el tenga que null hom del vostre regne.

E nós dixem-li que li ho graiem, e que li guardonaríem lo servici que ens havia feit. E en tant, fermà los genolls denant nós, e féu-nos homenatge de mans e de boca com tenia lo castell de Morella per nós. E nós estiguem aquell dia aquí, e l'altre dia partim-nos-en, e anam-nos-en a Ares, e cobram-lo, e donam als peons per ço com l'havien emblat als sarraïns, tant, que ells foren pagats de nos.