I nós entràrem dins el dit lloc de Morvedre...


Obra:Crònica (p. 226)
Indret:Castell
Municipi:Sagunt

testing image

I nós entràrem dins el dit lloc de Morvedre poderosament en el catorzè dia del mes de setembre del dit any mil i tres-cents seixanta-cinc. I és cert que, tenint nosaltres el dit setge, vingueren de les ciutats de Barcelona i de Mallorques moltes naus armades i fornides de molta gent destra en el fet de la mar, per contrastar a l'estol del rei de Castella, amb l'ajuda del qual estol i de les gents d'armes que hi vingueren, Déu féu gràcia a nós que conquerim el dit lloc de Morvedre, qui ens era molt contrari, per ço com els camins públics d'Aragó i de Catalunya no podien passar a València si no era per dit lloc a nós rebel. I, després d'estar per alguns dies dins el dit lloc de Morvedre, anem a la ciutat de València, on entram el vint-i-unè dia del dit mes de setembre.