E, estants nós en la ciutat de Barcelona...


Obra:Crònica (p. 207)
Municipi:Cervera
Comarca:Segarra

testing image

27. E, estants nós en la ciutat de Barcelona, veents les grans messions qui s'havien a fer per los afers de la dita guerra, la qual era revenguda e tornada per colpa del dit rei de Castella, acordam de tenir Corts als catalans en la vila de Cervera d'Urgell. E per ço partim de Barcelona lo vuitè dia del mes d'octubre après següent e anam a la dita vila de Cervera on tenguem les dites Corts, les quals foren acabades e llicenciades en lo vintè dia del mes de deembre aprés següent. En les quals Corts nos fon feta gran proferta per tots los bracos de les Corts per manera de fogatge.

 

27. I, estant nós en la ciutat de Barcelona, veient les grans missions qui s'havien a fer pels afers de la dita guerra, la qual era revinguda i tornada per culpa del dit rei de Castella, acordàrem de tenir Corts als catalans en la vila de Cervera d'Urgell. I per això partírem de Barcelona el vuitè dia del mes d'octubre après següent i anàrem a la dita vila de Cervera on tinguérem les dites Corts, les quals foren acabades i llicenciades en el vintè dia del mes de desembre aprés següent. En les quals Corts ens fou feta gran oferta per tots els bracos de les Corts a la manera de fogatge.