E passam per lo coll de Panissars


Obra:Crònica (p. 95)
Municipi:Jonquera
Comarca:Alt Empordà

testing image

E passam per lo coll de Panissars sens nengun contrast, saul que alguns de nostres servents, ço és, alguns almogàvers, que hi havia un escuder de Casa nostra, Eixemeno d'Esparça, prés d'ell, ab alguns hòmens a cavall que no es volien cabdellar, se'n pujaren al Castell de Bellaguarda, e aquí hac algun fet d'armes, e moriren-hi alguns hòmens del castell e prengueren moltes nafres. E anam-nos-en jaure en la ribera de Tec, davant un lloc que ha nom Sent Joan prop lo Voló, e aquí posam nostres tendes e reposam aquella nit.

 

I vam passar pel coll de Panissars sens cap contratemps, només que alguns de nostres servents, ço és, alguns almogàvers, que hi havia un escuder de casa nostra, Eixemeno d'Esparça, prés d'ell, amb alguns homes a cavall que no es volien cabdellar, se'n pujaren al castell de Bellaguarda, i aquí hagué algun fet d'armes, i moriren-hi alguns homes del castell i prengueren moltes ferides. I anam-nos-en jaure en la ribera de Tec, davant un lloc que té per nom Sant Joan prop el Voló, i aquí vam posar nostres tendes i reposàrem aquella nit.