Nós, aquell dia, venguem al monestir de Sent Miquel de Cuixà...


Obra:Crònica (p. 146)
Municipi:Codalet
Comarca:Conflent

testing image

15. Nós, aquell dia, venguem al monestir de Sent Miquel de Cuixà, prop de Vilafranca, mija llegua, on estiguem sis jorns, per cobrar a nostra mà los llocs e castells qui eren romasos establits per-lo dit En Jacme de Montpeller. E entretant fem enderrocar les forces de Codolet, de Prada e de Marqueixanes, per tal que d'aquí avant per semblant cas ne per altre no ens en pogués venir clamnatge, e que, si en cor hagués de tornar, no s'hi pogués recaptar. E, totes les forces que el dit En Jacme havia preses a nostra mà cobrades, exceptat lo dit Castell d'Arrià de nostres gents assetjat, venguem-nos-en a Perpenyà.

 

15. Nós, aquell dia, vinguérem al monestir de Sant Miquel de Cuixà, prop de Vilafranca, mitja llegua, on estiguérem sis jorns, per cobrar a nostra mà los llocs i castells qui eren romasos establerts per lo dit En Jaume de Montpeller. I entretant fem enderrocar les forces de Codolet, de Prada i de Marqueixanes, per tal que d'aquí endavant per semblant cas ni per altre no ens en pogués venir damnatge, i que, si en cas hagués de tornar, no s'hi pogués recaptar. I, totes les forces que el dit En Jaume havia preses a nostra mà cobrades, exceptuant lo dit Castell d'Arrià de nostres gents assetjat, venguem-nos-en a Perpinyà.