testing image

Estimat Mestre:

 

Quina impressió va fer-me la mort de l'amic Casellas! I quina pèrdua representa per a Catalunya! Me dol, cregui, com si es tractés d'un pròxim parent, que parent i del mellor dels parentius és aquell que ens porta una ensenyança noble i alta i ens desperta una fundada admiració. Jo comprenc, doncs, perfectament lo disgust de V. al recordar l'amic perdut i a l'aplegar devotament la darrera collita d'aquella poderosa intel·ligència anegada en l'ombra. Ara, després de tants jorns d'ocorreguda la tragèdia, sembla aquest plany extemporani, mes per a qui sap lo que és l'esforç de produir l'obra intel·lectual la recança del que cau enmig de son esforç és sempre nova.