Aquest matí, mentre llegia prop de la mina...


Obra:L'aroma d'arç (p. 145)
Municipi:Aleixar
Comarca:Baix Camp

Del mas estant, pujarem una mica per la pista i a uns quatre-cents metres trencarem a la dreta seguint una drecera que passa enmig dels avellaners i que ens portarà fins a la bassa, primer, i, després, a la mina, on Manent pujava a beure aigua i mel o, simplement, a llegir i reposar. La panoràmica cap al mas i la vall ha pres volada i en el lloc, arrecerat, regna una pau absoluta. Aquí, també, és oportuna la lectura d'alguns fragments de L'aroma d'arç.

testing image

30 d'agost de 1962

Aquest matí, mentre llegia prop de la mina, el so tranquil de l'aigua tenia per fons, allà al mas, un cloquejar de gallines, aquell remoreig que és com un símbol de la vida monòtona i encalmada del camp. De tant en tant, sento caure, amb un so sec o rebotent, una avellana madura. Les estiveroles ja han iniciat el cant tardoral de dues o tres notes, que repeteixen, com si fossin estrofes, tres o quatre vegades. Però a muntanya hi ha unes boires feixugues. Fa una calor que enterboleix el cap. En canvi, a la matinada, quan tanco la finestra de la cambra, em ve una alenada de rou, d'herbes, de boscos. Les estrelles brillen en el gran silenci.