Aquests dies de més calor...


Obra:A flor d'oblit (p. 73)
Municipi:Aleixar
Comarca:Baix Camp

En aquest punt del mas gairebé intacte, hi podem llegir un fragment d'A flor d'oblit que el recrea.

testing image

5 d'agost de 1945

Aquests dies de més calor —pels volts de Sant Jaume—, la molsa de la font era plena d'abelles, perquè no troben aigua al barranc. Cap al tard, des de l'era, el paisatge té uns matisssos finíssims: les oliveres, a primer terme, són una randa lunar, exquisidament grisa; més enllà hi ha les muntanyes d'un morat pàl·lid, de color de lilà, i el rosa del cel és suavíssim.