E, com tot ço que havíem a fer en Rosselló...


Obra:Crònica (p. 124)
Indret:Castell
Comarca:Conflent

testing image

172. E, com tot ço que havíem a fer en Rosselló fo ordenat, lo dimercres aprés, vint-e-cinquèn dia d'agost, partim de Perpenyà, ab nostra companya de Casa acostumada, e anam-nos-en a Tuïr jaure.

173. Dijous aprés, anam-nos-en jaure a Vilafranca de Conflent, on algunes gents de la dita vila avalotadament havien malmenats en lo camí En Pere Mercader, En Bernat Company e En Pere Adrover, jurista, síndics de la vila de Puigcerdà, qui venien a nós a Perpenyà per fer homenatge, e ocieren En Pere Adrover.

E nós, per punir e castigar aquest excés, e per reebre homenatge dels hòmens, aturam a Vilafranca tro al dilluns sigüent, e manam parlament al dia de Sent Miquel, a Lleida, sobre los afers d'En Jacme de Mallorques. E apellam-hi los infants En Pere e En Jacme e En Ramon Berenguer, los arquebisbes de Tarragona e Saragossa, mossèn Llop de Luna, mossèn Berenguer d'Anglesola, mossèn Gonçalbo Garcia, les ciutats de Saragossa, de Barcelona, de València e de Lleida.

 

172. I, com tot això que havíem a fer en Rosselló fou ordenat, el dimercres després, vint-i-cinquè dia d'agost, partim de Perpinyà, amb nostra acostumada companyia de Casa, i anam-nos-en a Tuïr a jaure.

173. Dijous després, anam-nos-en a jaure a Vilafranca de Conflent, on algunes gents de la dita vila avalotadament havien atacats en el camí En Pere Mercader, En Bernat Company i En Pere Adrover, jurista, síndics de la vila de Puigcerdà, qui venien a nós a Perpinyà per fer homenatge, i mataren En Pere Adrover.

I nós, per punir i castigar aquest excés, i per rebre homenatge dels hòmens, ens aturàrem a Vilafranca fins al dilluns següent, i manàrem parlament al dia de Sent Miquel, a Lleida, sobre los afers d'En Jacme de Mallorques. I hi convocàrem els infants En Pere i En Jacme i En Ramon Berenguer, els arquebisbes de Tarragona i Saragossa, mossèn Llop de Luna, mossèn Berenguer d'Anglesola, mossèn Gonçalbo Garcia, les ciutats de Saragossa, de Barcelona, de València i de Lleida.