E la bona dona dix que alguns de la vila de Perpenyà...


Obra:Crònica (p. 137)
Indret:Força-ral
Municipi:Millars

testing image

E la bona dona dix que alguns de la vila de Perpenyà e de la terra de Rosselló de Conflent feïen fort malvats tractaments, per los quals nós devíem morir, en los quals tractaments son marit era consent e quaix cap e començament. E encontinent fem pendre lo marit de la dona e interrogam-lo dels afers, e dix-nos que, a tractament del dit En Jacme de Mallorques, algunes persones de la dita vila, devotes al dit En Jacme de Mallorques, feïen tractaments aitals, que nós, cavalcants per la vila, certs ballesters, amagats en l'alberg d'un traïdor, En Calloç, e en altres albergs d'alguns altres traïdors, davant los quals nós devíem passar, nos tirassen ab sagetes enherbades, e, al colp nós ferits, que avalot de gent se llevàs, que prengués nós e los nostres e que moríssem encontinent; e, si aquest tractament no es pogués fer, que se'n fes altre, ço és saber, que alguns, ab claus falses, obrissen les portes del castell de Perpenyà e que dins s'amagassen per obrir les portes al dit En Jacme de Mallorques, així com ho havien acordat; e, les dites portes obertes, devien entrar certs hòmens guarnits, e, ells entrats, que s'ensenyorissen del dit castell, e que, sens clemència, moríssem nós e la reina, nostra muller, e nostres filles que aquí eren, e, aprés, tothom qui nostre fos. E, d'altra part, se devien trair certs castells de la terra e aquells lliurar al dit En Jacme de Mallorques. E, açò sabut, fem pendre aquells que poguem, qui en los dits tractaments eren consents; dels quals fem fer diverses justícies, així com mereixien.

 

I la bona dona digué que alguns de la vila de Perpinyà i de la terra de Rosselló de Conflent feien molt plans malvats, pels quals nós devíem morir, en els quals plans el seu marit era partícip i gairebé el cap i l'instigador. I de seguida vam fer prendre lo marit de la dona i vam interrogar-lo sobre els afers, i va dir-nos que, per indicació del dit En Jaume de Mallorca, algunes persones de la dita vila, devotes del dit En Jaume de Mallorca, feien semblants plans, que nós, cavalcant per la vila, certs ballesters, amagats en l'alberg d'un traïdor, En Calloç, i en altres albergs d'alguns altres traïdors, per davant dels quals nós devíem passar, ens tiressin amb sagetes enherbades, i, un cop nós ferit, que avalot de gent s'aixequés, que prengués nós i els nostres i que moríssim de seguida; i, si aquest pla no es pogués fer, que se'n fes un altre, això és saber, que alguns, amb claus falses, obrissin les portes del castell de Perpinyà i que s'amaguessin a dins per obrir les portes al dit En Jaume de Mallorca, així com ho havien acordat; i, les dites portes obertes, devien entrar certs homes guarnits, i, ells entrats, que s'ensenyorissin del dit castell, i que, sens clemència, moríssim nós i la reina, nostra muller, i nostres filles que aquí eren, i, després, tothom qui fos dels nostres. I, d'altra part, se devien trair certs castells de la terra i aquells lliurar al dit En Jaume de Mallorca. I, açò sabut, fem apressar aquells que poguérem, qui en els dits plans eren implicats; dels quals fem fer diverses justícies, així com mereixien.